Öğr. Gör. GAMZE YAKAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. GAMZE YAKAR

T: (0282) 250

M gyakar@nku.edu.tr

W gyakar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:Kooperatifçilik
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ETİK PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK KULLANILMASI VE TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (2015)
Lisans
Üniversite: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR.
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / KOOPERATİFÇİLİK PR.
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2012-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAKAR G., ÖZ M., KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ETİK PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK KULLANILMASI VE TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GSM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, The Journal of Academic Social Science, vol. 5, pp. 479-492, 2017.
Özgün Makale SOBİAD, CiteFactor, scientific İndexing Services, İndex Copernicus, Open Academic Journal İndex, Erişim Linki
2. GÖNENÇ GÜLER E., AKDOĞAN Ç., YAKAR G., Üniversite Öğrencilerinin Kent Marka İmajına Yönelik Algı ve Tutumları:Edirne İlinde Bir Uygulama, Social Sciences Research Journal, vol. 6, pp. 223-243, 2017.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAKAR G., ÖZHAN Ş., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Algıların Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 4, ss. 249-262, 2017.
Özgün Makale ASOS Index, Scientific Indexing Services, ResearchBib, Sobiad, DRJI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Özhan Ş., Yakar G., Kişilik Özelliklerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Algılanan Önemi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
2. YAKAR G., ÖZ M., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Etik Pazarlama Yaklaşımı Olarak Kullanılması ve Tüketici Algıları Üzerindeki Etkisi: Gsm Sektöründe Bir Uygulama, 2nd INTERNATIONAL TRAKYA ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING SYMPOSIUM (17.10.2017-19.10.2017).
Özet bildiri
3. ÖZHAN Ş., YAKAR G., Bankaların Sosyal Sorumluluk Kampanyası Düzenleme Nedenlerine İlişkin Tüketici Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Kırklareli, Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
4. YAKAR G., ÖZHAN Ş., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Algıların Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, EUREFE´17 Uluslararası Kongresi (27.07.2017-29.07.2017).
Özet bildiri
5. YAKAR G., KARAGÖZ ZEREN S. ., ÜNAL E. D. ., A STUDY FOR MEASURING THE ETHICAL VALUES OF ACADEMICIAN IN TURKEY: THRACE REGION, 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey (09.12.2016-11.12.2016).
Özet bildiri
6. ÖZ M., YAKAR G., MUCUK S., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Ve Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Algılamalarındaki Rolü: Karaman İlinde Bir Uygulama, International Multidisciplinary Congressof Eurasia (01.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri