Öğr. Gör. GAMZE YAKAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. GAMZE YAKAR

T: (0282) 250

M gyakar@nku.edu.tr

W gyakar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ETİK PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK KULLANILMASI VE TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez:
Lisans
Üniversite: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR.
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / KOOPERATİFÇİLİK PR.
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2012-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YAKAR G., KARAGÖZ ZEREN S. ., ÜNAL E. D. ., A STUDY FOR MEASURING THE ETHICAL VALUES OF ACADEMICIAN IN TURKEY: THRACE REGION, 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey (09.12.2016-11.12.2016).
Özet bildiri
2. ÖZ M., YAKAR G., MUCUK S., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Ve Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Algılamalarındaki Rolü: Karaman İlinde Bir Uygulama, International Multidisciplinary Congressof Eurasia (01.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri